بنا م خدا ی بخشندمهر بان مسی یک با ز یکن قهر ما ن است او ن همیشه در جا م ها پیرو ز شو د ه است نمی دا نم که رو نا لدو ا ز مسی بدش می ایدشایدم  شایدم مسی از رو نالدو  بدش می اید و لی مهم  این است  که مسی بهتر ین با زیکن جا م است ا سم من مهمد مهدی است ومسی را دوست دارم  مسی در جا م جها نی خیلی خو ب بازی کرد .مسی تمام تلا شش را به کاربرد تا بتوا ند جامرا بگیرد ولی یک دفه بازی یه ا لما ن و ار ژ ا نتین با هم دیگه با ز ی کردند و ار ژ ا  نتین باخت . ولی برا ی ا رژا نتین این مهم نیست چو ن ارژا نتینی ها تو پ طلا گر فتند.اسم من محمد مهدی است

 تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 14:20 | نویسنده : amir ma |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.